Infrastructură rutieră Canalizări și aducțiuni pentru apă Construcții civile, industriale și agricole Documentații pentru obținere avize

PROIECTURA OCTO SRL

Companie cu capital integral privat, axata pe furnizarea de soluții complete în domeniul proiectării construcțiilor de drumuri, poduri, lucrări hidrotehnice, construcții civile, construcții industrialeșiagricole.

Infrastructură rutieră

Canalizări și aducțiuni pentru apă

Construcții civile, industriale și agricole

Documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii

(documentații pentru obținere avize)

PROIECTURA OCTO SRL este o companie cu capital integral privat, axata pe furnizarea de soluții complete în domeniul proiectării construcțiilor de drumuri, poduri, lucrări hidrotehnice, construcții civile, construcții industrialeșiagricole.

Prin utilizarea programelor de proiectare asistata de calculator de către un specialist în domeniu sunt obținute proiecte și soluții tehnice complete și profesionale. Considerăm că fiecare proiect este unic și ca atare necesită o atenție deosebită. Colectivul este unul tânăr și dinamic cu dorință de munca la cel mai înalt nivel profesional, adaptându-se la cerințele fiecărui proiect în parte. Soluțiile tehnice pe care le propunem în cadrul fiecărui proiect prezintă raportul optim între investiție și eficiență tehnică, urmărind folosirea celor mai moderne solutțiîn domeniu. 

Organizarea și concepția proiectului sunt făcute astfel încatrezultatul final să îndeplinească cele mai înalte standarde și cerințe, nu numai din punct de vedere al conținutului, ci și în ceea ce privește prezentarea.

Firma noastră pune pe primul loc clientul și interesele acestuia, păstrând echidistanța atât față de firmele de execuție cât și față de frunizoriide echipamente. Astfel proiectele noastre sunt făcute încât să respecte cât mai mult posibil preferințele clientului, respectând totodată legislația și normele tehnice în vigoare și care să ofere toate informațiile de care are nevoie executantul pentru realizarea lucrării.